Ajankohtaista

  Vanhin Gerrit W. Gong esittää kuusi tapaa, jotka auttavat meitä muistamaan aina Jeesuksen Kristuksen.
  Vanhin Dieter F. Uchtdorf vie meidät kaksituhatta vuotta ajassa taaksepäin Getsemanen puutarhaan ja selittää, miksi Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri on suurin päivä historiassa.
  Puhuessaan meille yleiskonferenssissa Russell M. Nelson todisti siitä rauhasta, jota voimme tuntea käydessämme temppelissä.
  Tärkeimpiä tavoittelemiamme asioita on rauha, ja paras keino saavuttaa se on löytää sisäinen rauha.
  Sisar Sharon Eubank auttaa meitä olemaan valmistautuneita vastaamaan kysymyksiin siitä, miksi elämme evankeliumin mukaan.
  Vanhin Stevenson selittää pappeuden avainten palautusta, tarkoitusta ja siunauksia.
  Äiti selittää lapsilleen, kuinka suojautua hengellisesti pukeutumalla Jumalan taisteluvarustukseen
  Apostoli, vanhin Andersen todistaa, että evankeliumin totuudet ja siunaukset palautettiin profeetta Joseph Smithin välityksellä.