Ohita päänavigointi

Ajankohtaista

Presidentti Dallin H. Oaks esittelee pääpiirteittäin, kuinka Jumalan suunnitelma lapsiaan varten antaa meille selkeän ymmärryksen tarkoituksesta ja suunnasta elämässä.
Joy Jones muistuttaa meille, että lähimmäisenrakkautemme ja palvelemisemme vaikuttimena tulisi olla rakkautemme Kristusta ja Hänen lapsiaan kohtaan eikä oma halumme saada kunniaa.
Presidentti Russell M. Nelson julistaa, että Kristuksen palautettua kirkkoa on tärkeää kutsua Herran antamalla nimellä.
Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja henkilökohtainen yhteys Häneen on keskeisen tärkeää elämässämme.
Kun Marlon palasi kotiin lähetystyöstä, hänen piispallaan oli voimakas tunne, että Marlon tarvitsi enemmän ajallista tukea ja hengellistä suuntaa, jos hän aikoi pysyä vahvana evankeliumissa.
Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäiseen temppeliin Italiassa.
Tule tutustumaan maksutta Rooman temppeliin avointen ovien päivinä maanantaista 28. tammikuuta 2019 lauantaihin 16. helmikuuta 2019. Lisää tietoa on sivustolla tempio.lds.org
Kun Pedro oli palannut kotiin lähetystyöstään, eräs ystävä kutsui hänet osallistumaan omavaraisuuskurssille vaarnassaan.