Ajankohtaista

  Dale G. Renlund auttaa meitä ymmärtämään, kuinka Jumalan käskyjen noudattaminen auttaa meitä tuntemaan iloa ja tulemaan taivaallisen Isämme kaltaisiksi.
  Opi Kristuksen tehtävästä sinä henkilönä, joka tarjoaa meille anteeksiannon, pyhien kirjoitusten vastatessa kysymykseen siitä, kuka Kristus on.
  Opi Jeesuksen tehtävästä parantajana pyhien kirjoitusten vastatessa kysymykseen siitä, kuka Kristus on.
  Tuntuu suurenmoiselta tehdä temppelityötä. On aivan erityistä, kun menen temppelin läpi jonkun oman esivanhempani puolesta, jonka tiedot olen itse selvittänyt tai josta olen lukenut.
  Opi Jeesuksen tehtävästä kirkkonsa päänä pyhien kirjoitusten vastatessa kysymykseen siitä, kuka Kristus on.
  Opi Jeesuksen tehtävästä Luojana pyhien kirjoitusten vastatessa kysymykseen siitä, kuka Kristus on.
  Tupakka tappaa vuosittain yli 7 miljoonaa ihmistä. Näistä kuolemista yli 6 miljoonaa on suoraa seurausta tupakoinnista ja lähes miljoona kuolemaa aiheutuu altistumisesta tupakansavulle.
  Opi Jeesuksen tehtävästä meidän esikuvanamme pyhien kirjoitusten vastatessa kysymykseen siitä, kuka Kristus on.