Ajankohtaista

  Dale G. Renlund kertoo meille, kuinka taivaalliselta Isältä tulevat siunaukset edellyttävät meiltä toimintaa.
  Gerrit W. Gong puhuu siitä, kuinka me kaikki voimme olla Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen seuraajia
  Seuraa profeettaa tässä yleiskonferenssissa ja löydä rauhaa, voimaa, iloa ja tarkoitusta elämääsi.
  Nuoret aikuiset selittävät, kuinka he voivat instituutissa tavata muita ja saada ystäviä.
  Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäiseen temppeliin Portugalissa.
  Nuoret aikuiset selittävät, kuinka he voivat instituutissa palvella toisiaan, palvella yhteisöä ja kertoa evankeliumista muille.
  Nuoret aikuiset selittävät, kuinka instituutti on heille päivittäisenä siunauksena.
  Presidentti Henry B. Eyring kannustaa meitä osoittamaan uskoa ja rakkautta Herraa kohtaan palvelemalla muita omista koettelemuksistamme huolimatta.