Ajankohtaista

  Sisar Sharon Eubank auttaa meitä olemaan valmistautuneita vastaamaan kysymyksiin siitä, miksi elämme evankeliumin mukaan.
  Vanhin Stevenson selittää pappeuden avainten palautusta, tarkoitusta ja siunauksia.
  Äiti selittää lapsilleen, kuinka suojautua hengellisesti pukeutumalla Jumalan taisteluvarustukseen
  Apostoli, vanhin Andersen todistaa, että evankeliumin totuudet ja siunaukset palautettiin profeetta Joseph Smithin välityksellä.
  Huomaa, mitä siunauksia esivanhemman tietojen löytäminen tuo, kun etsit sukupuuhusi kuuluvia henkilöitä.
  Tähdennämme kirkon oikeaa nimeä ja kutsumme sitoutumaan syvemmin Jeesukseen Kristukseen
  Kun profeetat kannustavat meitä suorittamaan temppelitoimituksia esivanhempiemme puolesta, siihen kuuluvat kaikki pelastukseen tarvittavat toimitukset.
  Meidän ei tarvitse olla täydellisiä mennäksemme temppeliin saamaan niitä ihmeellisiä siunauksia, jotka odottavat meitä siellä. Meidän tulee kuitenkin pyrkiä välttämättömään kelvollisuuteen ja tuoda uhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli.