Ohita päänavigointi

Ajankohtaista

Mormoneille kirkossa käyminen merkitsee muutakin kuin vain tuntia tai paria viikossa. Kirkko on yhteisö, jossa on useita järjestöjä miehille, naisille, nuorille ja paljon muutakin. Katso tämä video, niin saat tietää lisää siitä, mitä yhteisö merkitsee mormoneille.
Me kaikki voimme oppia, mistä olemme tulleet, kun koemme siunauksia, joita koituu sukumme historian selville saamisesta.
Nyt kun Richard on osallistunut paikalliselle omavaraisuuskurssille, hän tietää, mitä hengellisiä ja ajallisia siunauksia tämä periaate voi tuoda elämäämme.
Pyhä Raamattu on pyhä kirja, joka sisältää Jumalan sanaa. Se ennustaa Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja kuvailee Hänen elämäänsä, Hänen palvelutyötään ja Hänen pyhää tehtäväänsä Jumalan Poikana ja maailman Vapahtajana.
Tässä videossa esitetään minuutin yhteenveto Mormonin kirjasta. Siinä vastataan kysymyksiin: ”Mikä on Mormonin kirja?” ”Mistä aikakaudesta se kertoo?” ”Keistä se kertoo?” ja ”Miksi se on toinen pyhä kirja ja todistus Jeesuksesta Kristuksesta?”
Yksi apukeino, joka meillä kirkossa on vahvistamiseen, yhdistämiseen, suunnitelmien ja päämäärien laatimiseen, rukoilemiseen, opillisiin kysymyksiin vastaamiseen ja iloisen ajan viettämiseen, on perheilta.
Presidentti Dallin H. Oaks selittää, kuinka voimme saada onnellisen perheen, kun toteutamme käytännössä kirkon perhejulistuksessa esitettyjä periaatteita.
Vanhin Dieter F. Uchtdorf kuvailee, kuinka kykyjemme käyttäminen palvelemiseen siunaa paitsi muiden elämää myös meidän omaa elämäämme.