Fiji

Viimeisimmät artikkelit

Kuolleiden lunastamisen aikaansaama ilo - Apostolin kutsu

Vanhin Richard G. Scott kuvailee sukututkimustyön siunauksia.

If I can do it so can you – Netty Ann

Netty Ann involved her non-member friend in fulfilling her Faith in God goals.

Standing for the Gospel

Elder Jeffrey R. Holland describes how we can make a stand as members of the Church.

Huoltotyötä Herran tavalla - Apostolin neuvoja

Presidentti Dieter F. Uchtdorf selittää, kuinka meidän omavaraisuutemme auttaa meitä vahvistamaan muita.

Ajallisesti omavaraiseksi tuleminen

Omavaraisuus on kyky, sitoumus ja pyrkimys huolehtia omista ja perheen hengellisistä ja ajallisista elämän perustarpeista. Kun jäsenistä tulee omavaraisia, he kykenevät paremmin myös palvelemaan muita ja pitämään heistä huolta.

Blessings of General Conference - Elder Robert D. Hales

Elder Robert D. Hales describes the blessings of General Conference.

Millaista on työharjoittelu kirkon EU:n toimistossa Brysselissä? Kysy Sannalta

Sanna Brandenburg, työharjoittelija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Euroopan Unionin toimistossa Brysselissä.

Seuraa Häntä – pääsiäissanoma Jeesuksesta Kristuksesta

Jos me seuraamme Jeesusta Kristusta, me löydämme uuden elämän. Jos me luotamme Häneen, Hän näyttää meille tien takaisin Jumalan luokse. Aloita tänä pääsiäisenä tutustumalla Hänen elämäänsä ja opetuksiinsa osoitteessa SeuraaHäntä.mormon.org

Kirkko käynnistää ”Seuraa Häntä” -verkkokampanjan

Jo kolmas vuosi, jolloin pääsiäissanoma esitetään maailmanlaajuisesti