Ohita päänavigointi

Ajankohtaista

Vanhin D. Todd Christofferson tähdentää isän merkittävää tehtävää ja vastuita.
LDS Charities -järjestö on auttanut Mostarissa sijaitsevaa Los Rosales -keskusta, joka on tarkoitettu aikuisille kehitysvammaisille, saamaan suurtalouskeittiön ja ruokailutilan oppilaidensa kouluttamiseen ja käyttöön.
Vahvistuneiden Melkisedekin pappeuden koorumien ja Apuyhdistysten tekemä palvelutyö
Mormonit uskovat, että iankaikkinen avioliitto ja perhe ovat olennainen osa Jumalan suunnitelmaa lapsiaan varten. Opi, kuinka voit vahvistaa avioliittoasi uskomalla Jeesukseen Kristukseen.
Vanhin Jeffrey R. Holland auttaa meitä ymmärtämään, mikä on pyhissä kirjoituksissa käytetyn sanan ’täydellisyys’ todellinen merkitys.
Vanhin M. Russell Ballard opettaa menestyksekkään vanhemmuuden periaatteita.
Presidentti Henry B. Eyring kannustaa meitä osoittamaan uskoa ja rakkautta Herraa kohtaan palvelemalla muita omista koettelemuksistamme huolimatta.
Myöhempien aikojen pyhät uskovat Raamatun opetuksiin Isästä Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä. Opi lisää näistä opetuksista ja Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan.