Ajankohtaista

  Löydä iloa muiden palvelemisesta jouluna.
  'Kun Kristuksen puhdas rakkaus verhoaa meidät, me ajattelemme, tunnemme ja toimimme enemmän niin kuin taivaallinen Isä ja Jeesus ajattelisivat, tuntisivat ja toimisivat. Pienet ja yksinkertaiset ystävällisyyden ja palvelemisen tekomme karttuvat elämäksi, joka täyttyy rakkaudella.'
  Meidän suurin ilomme tulee siitä, kun autamme lähimmäisiämme. Tämä on avain siihen, että tulee Jeesuksen Kristuksen tosi opetuslapseksi.
  Presidentti Henry B. Eyring kannustaa meitä osoittamaan uskoa ja rakkautta Herraa kohtaan palvelemalla muita omista koettelemuksistamme huolimatta.
  On tärkeää oppia evankeliumin oppi ja periaatteet. Ei voi opettaa sellaista, mitä ei itse tiedä.
  Kulje Joosefin ja Marian mukana Nasaretista Betlehemiin. Näe paimenien hämmästys Juudean tasangoilla. Tunne tietäjien ilo, kun he polvistuvat maailman valon – meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen – edessä.
  Euroopan vyöhykkeen johtokunta kutsuu meitä erityisellä joulusanomalla tuomaan valoa maailmaan ja juhlistamaan Vapahtajan syntymää tänä erityisenä aikana vuodesta.
  Christina B. Franco selittää, kuinka uhraaminen palvellaksemme Herraa ja lähimmäistämme siunaa jokaista.