Ohita päänavigointi

Evankeliumin jakaminen sosiaalisessa mediassa

Evankeliumin jakaminen sosiaalisessa mediassa

Elämme aikojen täyttymisen taloudenhoitokautta. Evankeliumin täyteys on palautettu maan päälle. Herralla on maan päällä valtuutettuja palvelijoita, joilla on hallussaan pyhän pappeuden avaimet. Evankeliumia saarnataan joka puolella maailmaa ja uusia alueita lähetyssaarnaajille avautuu jatkuvasti. Elämme viimeisiä aikoja ja valmistaudumme Kristuksen toiseen tulemiseen. Lukuisat profeetat pyhissä kirjoituksissa ovat nähneet aikakautemme ja profetoineet siitä.

Teknologia on tarkoitettu avuksemme

Herra on aina käyttänyt jumalallisia apuvälineitä tarkoitustensa täyttämiseen. Joseph Smith sai urimin ja tummimin Mormonin kirjan kääntämiseen, ja Liahona johdatti Lehin ja hänen perheensä läpi erämaan luvattuun maahan. Tällä aikakaudella meitä on siunattu runsailla keksinnöillä ja edistyneellä teknologialla. Voimme matkustaa nopeasti mihin tahansa maailmassa autojen, junien ja lentokoneiden avulla. Aina ei kuitenkaan tarvitse edes fyysisesti matkustaa päästäkseen toiselle puolelle maapalloa. Internetin ja sosiaalisen median aikakaudella voimme omasta kodistamme olla yhteydessä mihin tahansa maailman kolkkaan. Yhdellä klikkauksella voimme julkaista sanomia, jotka tavoittavat nopeasti satoja, tuhansia ja miljoonia.

Teknologia on tarkoitettu avuksemme

Saarnatkaa evankeliumia

Koska taivaan Isä on siunannut meitä teknologialla, Hän myös odottaa meitä käyttävän sitä oikein. Taivaan Isä on tarkoittanut, että nykyaikainen teknologia ja sosiaalinen media ovat meidän hyödyksemme ja iloksemme, kun levitämme evankeliumin ilosanomaa. Hän on käskenyt: ”Sillä totisesti, äänen täytyy lähteä tästä paikasta kaikkialle maailmaan ja maan ääriin saakka – evankeliumia täytyy saarnata kaikille luoduille, ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat” (OL 58:64).

Saarnatkaa evankeliumia

Internet kokoaikaisten lähetyssaarnaajien apuvälineenä

Internet kokoaikaisten lähetyssaarnaajien apuvälineenä

Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat monilla lähetyskentillä käyttävät työssään apuna teknologiaa ja internetiä. He käyttävät internetistä löytyviä kirkon materiaaleja, kuten yleiskonferenssipuheita ja erilaisia videoita, apuna evankeliumin opiskelussa ja sen opettamisessa. Kun he tapaavat kaduilla ihmisiä maailman eri puolilta, Mormonin kirja kunkin omalla äidinkielellä on vain muutaman klikkauksen päässä. Myös sähköiset suunnittelutyökalut lisäävät työn tehokkuutta. On lähetyssaarnaajia, joilla on oma Facebook-profiili. Sen avulla he voivat ystävystyä opettamiensa ihmisten kanssa ja jakaa evankeliumia.

Sosiaalinen media jäsenten apuna

Sosiaalinen media jäsenten apuna

Myös kirkon jäsenillä on velvollisuus käyttää sosiaalista mediaa hyvän tekemiseen ja evankeliumin levittämiseen. Evankeliumin jakaminen sosiaalisessa mediassa on helppoa ja nopeaa. Jokainen jäsen voi jakaa evankeliumia sosiaalisessa mediassa tavalla, jonka hän kokee luontevimmaksi. Voimme jakaa Facebook-sivuillamme kirkon tekemiä videoita tai kertoa, kuinka hauskaa meillä on ollut kirkon tapahtumissa. Voimme lausua yksinkertaisen todistuksemme tai kutsua ystäviämme käymään kirkon nettisivuilla.

Ystävällisyys ja kunnioitus myös internetissä

Ystävällisyys ja kunnioitus myös internetissä

Tärkeää evankeliumin jakamisessa on, että olemme ystävällisiä ja että kunnioitamme myös muiden uskonkäsityksiä. Meidän tulee olla varovaisia, ettemme anna vääränlaista kuvaa itsestämme, ja muistaa, että internetissä sanomamme asiat voivat levitä nopeasti ystäväpiirimme ulkopuolelle. Raamatussa neuvotaan: ”Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi” (Ef. 4:29). Samat tasovaatimukset, jotka pätevät kasvotusten tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, pätevät myös internetissä.

Siunaukset

Siunaukset

Ei ole sattumaa, että meitä on siunattu näillä suurenmoisilla keksinnöillä juuri tänä aikana, kun evankeliumi leviää kaikkialle maailmaan. Apostoli David A. Bednar on luvannut, että tulemme ymmärtämään, kuinka suuri siunaus on elää viimeisinä aikoina. Voimme ymmärtää teknologian tuomat mahdollisuudet ja oppia käyttämään niitä oikein. Voimme saada ilmoitusta ja johdatusta Pyhältä Hengeltä sitä tehtävää varten, joka meillä jokaisella on, kun täytämme maan totuudella ja vanhurskaudella. Kun viemme eteenpäin tätä pyhää työtä, meitä siunataan täällä kuolevaisuudessa ja valmistetaan iankaikkista elämää varten.
 
Lähteet: https://www.lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/to-sweep-the-earth-as-with-a-flood?lang=eng