Humanitaarinen apu ja mormonikirkko

  Palvelu

  Kun eräs mies kysyi Jeesukselta Kristukselta, mikä on tärkein käsky, Jeesus opetti: ”Tärkein on tämä: – – ’Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’” (Evankeliumi Markuksen mukaan 12:29–31.) Koska Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet (joita toisinaan sanotaan mormoneiksi) ovat kristittyjä, he pyrkivät noudattamaan Jeesuksen Kristuksen käskyä osoittaa rakkautta lähimmäisillemme kaikkialla maailmassa. Mormonit uskovat, että yksi parhaista tavoista osoittaa rakkautta muita kohtaan on palveleminen. Pyhien kirjoitusten kehotukset rakastaa ja palvella muita (ks. Jaakobin kirje 1:27; Alman kirja 34:27–29) innoittavat mormoneja auttamaan tarvitsevia veljiään ja sisariaan monin erilaisin tavoin.

  Kuinka Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko palvelee muita?

  Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on mukana monissa erilaisissa palveluhankkeissa, joiden vaikutus ulottuu vuosittain kymmeniintuhansiin ihmisiin kautta maapallon. Kirkolla on muutamia organisaatioita, kuten LDS Charities -järjestö ja Myöhempien aikojen pyhien humanitaarinen keskus, jotka huolehtivat sen palvelu- ja hätäapuhankkeista.

  • LDS Charities -järjestöllä on erilaisia maailmanlaajuisia humanitaarisia ohjelmia, jotka ”perustuvat henkilökohtaisen vastuun, yhteisön tuen, omavaraisuuden ja pysyvyyden periaatteille” (”What We Do”, ldscharities.org). Yksi LDS Charities -järjestön hankkeista on Benson Food, joka keskittyy auttamaan ”avunsaajia lisäämään ruokavarmuuttaan pysyvillä ja taloudellisilla käytännöillä”, kuten ruoan tuotanto kotioloissa, parempi ravitsemus ja ruokavarasto. Benson Food toimii 12 maassa ja palveli vuonna 2016 noin 116 000:ta ihmistä (ks. ”What We Do”, ldscharities.org).
  • Muut LDS Charities -järjestön hankkeista keskittyvät puhtaaseen veteen, luonnonkatastrofien tai poliittisten levottomuuksien jälkeen tai nälänhädän aikana annettavaan maailmanlaajuiseen hätäapuun, rokotusohjelmiin, äitien ja vastasyntyneiden hoitoon, näönhuoltoon sekä pyörätuolien ja muiden liikkumisvälineiden hankkimiseen vammaisille (ks. ”What We Do ldscharities.org). LDS Charities -järjestö toimii myös yhteistyöjärjestöjen kanssa eri puolilla maailmaa lisätäkseen hankkeiden vaikutusta ja vastatakseen parhaiten paikallisiin tarpeisiin.
  • Myöhempien aikojen pyhien humanitaarinen keskus sijaitsee Salt Lake Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa. Humanitaarisessa keskuksessa valmistetaan humanitaarisen avun tarvikkeita maailmanlaajuiseen käyttöön. Normaalivuonna Myöhempien aikojen pyhien humanitaarinen keskus lähettää noin 3,6 miljoonaa kiloa kenkiä ja vaatteita, 300 000 hygienia- ja koulupakkausta ja 12 000 tilkkutäkkiä yli 50 maahan (ks. ”Latter-day Saint Humanitarian Center”, lds.org/topics). Aina kun mahdollista, humanitaarisen avun tarvikkeita hankitaan läheltä sitä aluetta, jossa niitä tarvitaan. Lisäksi humanitaarisessa keskuksessa tarjotaan jopa puolitoista vuotta kestävää omavaraisuuskoulutusta heikossa asemassa oleville yhteisön jäsenille kuten pakolaisille ja maahanmuuttajille tarkoituksena auttaa heitä valmistautumaan työmarkkinoille. Kun koulutus on käyty, keskus auttaa koulutettuja löytämään työpaikan.

  Näiden maailmanlaajuisten hankkeiden ja yksittäisten seurakuntien järjestämien lukuisien pienten palvelutempausten lisäksi monet kirkon jäsenet ovat palvelleet muita myös Mormon Helping Hands -ohjelmassa. Mormon Helping Hands -vapaaehtoiset tunnistaa helposti heidän keltaisista liiveistään, kun he osallistuvat yhteiskunnalliseen palveluun ja katastrofiapuun (ks. ”Helping Hands”, lds.org/topics). Mormon Helping Hands -ohjelman tarkoituksena on tarjota tavaran ja rahan sijaan maksutonta palvelutyövoimaa avuntarpeen aikoina. Ne tuhannet tavalliset kirkon jäsenet, jotka ovat olleet vapaaehtoisina Mormon Helping Hands -tempauksissa, ovat osoitus siitä, miten mormonit toimivat yhteiskunnan hyväksi.

  Mitä mormonilähetyssaarnaajat tekevät palvellakseen muita?

  Monet kirkon jäsenet tekevät rakastavaa, kristillistä palvelutyötä palvelemalla mormonilähetyssaarnaajina. Monet mormonilähetyssaarnaajat palvelevat normaalissa käännytystyössä, jolloin he käyttävät suuren osan ajastaan saarnaamalla Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Monet muut kirkon jäsenet palvelevat kirkon palvelulähetystyössä. Kirkon palvelulähetystyö on usein vaihtoehto nuorille, jotka eivät pysty lähtemään käännytystyöhön fyysisten, henkisten tai emotionaalisten haasteiden vuoksi (ks. ”Preparing to Serve”, lds.org/callings/missionary). Monet vanhemmat avioparit päättävät myös palvella kirkon palvelulähetystyössä. Palvelulähetystyössä ollessaan mormonilähetyssaarnaajat saattavat käyttää aikaa avustamalla riippuvuudesta toipumisen tukiryhmissä, palvelemalla piispojen varastohuoneissa, joista tarvitsevat voivat saada ruokaa maksutta, auttamalla työllistymispalveluissa, vastaamalla suurkaupunkien köyhimmissä osissa elävien ihmisten fyysisiin ja hengellisiin tarpeisiin taikka auttamalla muita sukututkimuksessa tai historiallisten asiakirjojen indeksoinnissa (ks. ”Explore Opportunities”, lds.org/callings/missionary).

  Kuinka voin saada lisää tietoa?

  Mormonit ovat kristittyjä, jotka pyrkivät noudattamaan Vapahtajan käskyä tehdä muille sitä, mitä toivoisi muiden tekevän itselleen (ks. Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:12). Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet, myös mormonilähetyssaarnaajat, palvelevat lukuisin tavoin ihmisiä eri puolilla maailmaa. Opi lisää kirkon palveluhankkeista sivustolla mormon.org.