Ohita päänavigointi

Jäsenlähetystyö Herran tavalla

Meillä kaikilla on suuri toive nähdä Jumalan valtakunnan laajentuvan ja totuuden saavuttavan mahdollisimman monen suomalaisen sydämen.

Aloitettuamme sisar Auran kanssa Suomen lähetyskentällä, olen rukoillut nöyrästi apua ymmärtää Herran mieli ja tahto Hänen pelastuksen työnsä jouduttamiseksi Suomessa. Tärkein, mitä olen oppinut, on se, että tämä on Herran työtä ja Hän on kaiken viisauden ja ilon lähde. Kaiken tulee keskittyä Häneen, koska Hän on tie, totuus ja elämä.

Lähetystyöhön liittyvät periaatteet on koottu Saarnatkaa Minun Evankeliumiani -kirjaan ja seuraamalla siinä opetettuja periaatteita ja käytäntöjä voimme onnistua Hänen tavassaan jouduttaa pelastuksen työtä. Saarnatkaa Minun Evankeliumiani -kirja on lähetyssaarnaajien perusteos ja erinomainen ohjekirja jokaiselle jäsenelle.

Kun olemme opiskelleet Saarnatkaa Minun Evankeliumiani -kirjan periaatteet, meidän on etsittävä oikeita tapoja soveltaa käytäntöön sen opetukset. Tässä on joitakin periaatteita ja tapoja, jotka olen havainnut erinomaisiksi jäsenlähetystyössä.

1. Oikea ymmärrys ihmisen jumalallisesta luonteesta

Meidän on muistettava, että jokainen ihminen maan päällä on rakastavan taivaallisen Isän lapsi. Jokainen maan päällä elävä ihminen on aikaisemmassa olemassaolossa äänestänyt Kristuksen suunnitelman puolesta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kertoessamme heille palautetusta evankeliumista, emme kerro heille mitään uutta vaan mieluumminkin palautamme heille mieleen sen, minkä he ovat hyväksyneet jo aikaisemmassa olemassaolossa, mutta unohtaneet täällä kuolevaisuudessa. Heillä on myös kaikilla Isän lahjana Kristuksen valo. Pyhien kirjoitusten opas selittää Kristuksen valon tehtävästä seuraavasti: ” Se auttaa myös ihmisiä ymmärtämään evankeliumin totuuksia ja auttaa heitä lähtemään sille evankeliumin polulle, joka johtaa pelastukseen.”

2. Keskitymme kaikessa toimissamme ihmisiin, emme ohjelmiin tai toimintoihin 

Suomessa hiljattain vieraillut, vanhin Ballard, on opettanut vuonna 2006 puheessaan Keskity ihmisiin ja periaatteisiin, älä ohjelmiin seuraavasti: ”Meidän tavoitteemme tulisi aina olla käyttää kirkon ohjelmia tapoina kohottaa, rohkaista, tukea, opettaa, rakastaa ja tukea täydellisyydessä. (Focus on People, Church News, October 7, 2006). Vanhin Oaks kuvasi saman ajatuksen seuraavasti: “Se, mitä me kutsumme ”jäsenlähetystyöksi”, ei ole ohjelma vaan rakkautta osoittava asenne ja pyrkimys auttaa lähellämme olevia.” (Palautetusta evankeliumista kertominen, Liahona, marraskuu 2016)

Vanhin Renlund auttaa meitä myöskin etsimään oikeaa asennetta kohtaamiamme ihmisiä kohtaan opettaessaan: “Ymmärrän nyt, että voidaksemme kirkossa palvella muita tehokkaasti meidän täytyy nähdä heidät vanhemman silmin – taivaallisen Isän silmin. Vasta silloin voimme alkaa käsittää sielun todellisen arvon. Vasta silloin voimme aistia sen rakkauden, joka taivaallisella Isällä on kaikkia lapsiaan kohtaan. Vasta silloin voimme aistia Vapahtajan rakastavaa huolenpitoa heitä kohtaan.” (Jumalan silmin, Liahona, marraskuu 2015).

Kun me siis ryhdymme innolla jouduttamaan pelastuksen työtä, me emme ryhdy jakamaan kampanjakortteja tai tekemään jäsenlähetystyötä, vaan etsimme mahdollisuuksia tutustua kiehtoviin ihmisiin, jotka ovat taivaallisen Isän lapsia kuten mekin. Me saamme energiaa ja iloa kohtaamisistamme heidän kanssaan ja oppiessamme heistä ja heidän elämäntarinoistaan.

Julkaisemme tämän lähetysjohtaja Auran artikkelin lukemisen helpottamiseksi kolmessa osassa. Osat julkaistaan viikon välein täällä kotisivulla. Artikkeli on myöhemmin luettavissa kotisivulla kokonaisuudessaan.