Mikä on mormonien käsitys Jeesuksesta Kristuksesta?

  Jeesus
  Jeesus Kristus on Jumalan poika

  Oletko joskus miettinyt, mikä on mormonien käsitys Jeesuksesta Kristuksesta? Kuten monet muut kristityt ympäri maailman, mormonit, jotka tunnetaan myös Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseninä, pitävät Jeesusta Kristusta Herranaan ja palvelevat Häntä Vapahtajanaan. Monet mormonien uskonkäsitykset, jotka koskevat Jeesusta Kristusta, ovat samanlaisia kuin muilla kristityillä. Mutta mormonit uskovat myös moniin sellaisiin puhtaisiin ja kallisarvoisiin totuuksiin Vapahtajasta, jotka ovat ainutlaatuisia Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolle.

  Kuka Jeesus Kristus on mormonien käsityksen mukaan?

  Useimpien kristittyjen tavoin mormonit uskovat, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja maailman Luoja. Mormoneilla on kuitenkin se ainutlaatuinen uskonkäsitys, että Isä Jumala ja Jeesus Kristus ovat kaksi erillistä olentoa. Mormonit uskovat, että Jumala ja Jeesus Kristus ovat täysin yhtä täydellisessä rakkaudessaan meitä kohtaan, mutta että kumpikin on erillinen persoona, jolla on oma täydellinen, kirkastettu ruumiinsa (ks. Oppi ja liitot 130:22).

  Mormonit uskovat, että kaikki ihmiset, jotka ovat joskus syntyneet, myös Jeesus Kristus, asuivat Jumalan luona Hänen henkilapsinaan ennen tätä elämää. Jumala halusi, että jokainen meistä tulee maan päälle saamaan kokemuksia, oppimaan ja kasvamaan tullakseen enemmän Hänen kaltaisekseen. Mutta Jumala tiesi myös, että kaikki Hänen lapsensa tekisivät syntiä ja kuolisivat saavuttamatta Hänen kirkkauttaan. Me tarvitsisimme Vapahtajan sovittamaan syntimme ja puutteemme ja saattamaan meidät sovintoon Jumalan kanssa. Mormonit uskovat, että Jeesus Kristus valittiin täksi Vapahtajaksi kauan sitten kuolevaisuutta edeltävässä elämässämme Jumalan luona. Me huusimme ääneen iloamme, kun meille esiteltiin Jumalan loistava suunnitelma lapsiaan varten (ks. Jobin kirja 38:7).

  Mikä on mormonien käsitys Jeesuksen Kristuksen elämästä kuolevaisuudessa?

  Mormonit uskovat, että Jeesus syntyi vauvana Betlehemissä. Hän oli Isän Jumalan ja kuolevaisen äidin Marian lapsi, ja Hän varttui oppien jumalallisen tehtävänsä ja Isänsä evankeliumin rivinä rivin päälle, käskynä käskyn päälle (ks. Oppi ja liitot 98:12). Mormonit uskovat, että Jeesus Kristus eli täydellisen elämän kuolevaisuudessa antaakseen parhaan mahdollisen esimerkin meille seurattavaksi. Hänestä tuli Messias, Jumalan kansan luvattu Vapahtaja, jonka tulosta profeetat olivat kauan ennustaneet. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että Hän opetti evankeliumiaan sanoillaan ja teoillaan, kun ”Hän kulki Palestiinan teitä parantaen sairaita, tehden sokeat näkeviksi ja herättäen kuolleita” (”Elävä Kristus – apostolien todistus”, Liahona, huhtikuu 2000, s. 2).

  Mormonit uskovat myös, että sovituksessaan Jeesus Kristus kärsi sanoin kuvaamattomasti Getsemanessa ja ristillä koko ihmiskunnan syntien vuoksi, jotta Hän voisi auttaa meitä täydellisesti kaikissa ahdingoissamme. Mormonit uskovat, että Jeesus Kristus kuoli ristillä ja nousi kuolleista, jotta koko ihmiskunta voisi kokea ylösnousemuksen ja palata jonakin päivänä asumaan rakastavan taivaallisen Isän luo. Koska Vapahtaja oli ainoa henkilö, joka on koskaan elänyt täysin synnittömän elämän, Hän oli täydellinen uhri, virheetön karitsa. Ainutlaatuista myöhempien aikojen pyhille on usko siihen, että kuolemansa jälkeen Jeesus Kristus kävi kansansa luona Amerikan mantereella (ks. Evankeliumi Johanneksen mukaan 10:16; 3. Nefi 11).

  Miten voin tulla enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi?

  Jeesus Kristus on täydellinen esimerkki kaikesta, mikä on hyvää: uskosta, toivosta, rakkaudesta, hyveellisyydestä, tiedosta, kärsivällisyydestä, nöyryydestä, kuuliaisuudesta ja kaikista muista kiitettävistä ominaisuuksista. Mormonit uskovat, että kun me pyrimme kehittämään näitä ominaisuuksia, meistä tulee enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisia. Me voimme kehittyä enemmän Hänen kaltaisikseen, kun rukoilemme usein, teemme parannuksen tekemistämme virheistä ja tutkimme pyhiä kirjoituksia oppiaksemme enemmän Hänen elämästään.

  Usko Jeesukseen Kristukseen ja Hänen opetustensa noudattaminen on ainoa keino löytää kestävää onnea. Elämämme maan päällä voi tuoda monia koettelemuksia, haasteita ja jopa syvää murhetta. Mutta Vapahtaja lupasi kohdassa Evankeliumi Matteuksen mukaan 11:28: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.”

  Opi lisää siitä, mikä on mormonien käsitys Jeesuksesta Kristuksesta, ja vahvista omaa suhdettasi Häneen sivustolla mormon.org.