Miksi mormonit eivät juo alkoholia, teetä eivätkä kahvia?

  Viisauden sana

  Monet ihmiset tietävät, että mormoneilla on sääntöjä siitä, mitä heidän tulee ja ei tule tehdä. On totta, että mormonit noudattavat terveyslakia, jota nimitetään viisauden sanaksi. Mutta mormonien mielestä viisauden sana ei ole vain joukko sääntöjä tai luettelo siitä, mitä saa tehdä tai ei saa tehdä, vaan se on Jumalalta saatu ilmoitus, jossa Hän neuvoo, kuinka voimme elää terveellisesti.

  Profeetta Joseph Smith sai viisauden sanan ilmoituksena Jumalalta vuonna 1833. Nykyisin viisauden sana on tallennettu pyhään kirjaan nimeltä Oppi ja liitot (ks. Oppi ja liitot 89, johdanto). Mormonit katsovat sekä etuoikeudekseen että velvollisuudekseen noudattaa viisauden sanaa, ja he ovat kiitollisia niistä terveyden ja voiman siunauksista, joita sen neuvojen mukaan eläminen tuo.

  Juovatko mormonit alkoholia, teetä ja kahvia?

  Viisauden sanassa Herra käskee mormoneja olemaan nauttimatta vahingollisia aineita. Mormoneja opetetaan olemaan juomatta mitään alkoholia (ks. Oppi ja liitot 89:5–7). Mormoneja opetetaan myös olemaan juomatta kuumia juomia eli kahvia ja teetä lukuun ottamatta yrttiteetä (ks. Oppi ja liitot 89:9) sekä olemaan käyttämättä tupakkaa (ks. Oppi ja liitot 89:8). Myöhempien aikojen profeetat ovat opettaneet myös, että mormonien ei tule käyttää huumeita eikä väärinkäyttää lääkkeitä (ks. Nuorten voimaksi, kirjanen 2011, s. 26).

  Mitä mormonit voivat syödä ja juoda?

  Sen lisäksi, että viisauden sanassa annetaan ohjeita siitä, mitä ei pidä käyttää, siinä annetaan viisaita neuvoja asioista, jotka ovat hyväksi kehollemme. Herra sanoo viisauden sanassa, että hedelmiä ja vihanneksia tulee käyttää ”ymmärtäväisesti ja kiittäen” (Oppi ja liitot 89:11). Hän antaa mormoneille myös neuvon, että liha on säädetty ”ihmisen käytettäväksi” ja sitä tulee syödä ”säästeliäästi” (Oppi ja liitot 89:12) ja että vilja kuten vehnä ”on hyvää ihmisen ravinnoksi” (Oppi ja liitot 89:16). Mormonit uskovat myös, että sen lisäksi, että meidän tulee pitää kehostamme huolta terveellisellä ruoalla, meidän tulee huolehtia itsestämme harrastamalla liikuntaa ja nukkumalla riittävästi (ks. Oppi ja liitot 88:124; ks. myös Nuorten voimaksi, s. 25).

  Herra on luvannut pyhille, jotka noudattavat viisauden sanaa ja ovat kuuliaisia käskyille, että he saavat ”terveyttä napaansa ja ydintä luihinsa”, ”viisautta ja suuria tiedon aarteita” sekä ”juoksevat eivätkä uuvu ja vaeltavat eivätkä väsy” (Oppi ja liitot 89:18–20). Mormonit uskovat, että viisauden sanan noudattaminen on pieni hinta maksettavaksi näistä hienoista siunauksista.

  Kuinka voin saada lisää tietoa?

  Viisauden sanaa ei ole tarkoitettu vain luetteloksi säännöistä tai asioista, joita mormoneja on kielletty syömästä ja juomasta. Sen sijaan mormonit uskovat, että viisauden sana on lahja. Se on pyhä ilmoitus taivaalliselta Isältä, joka haluaa lastensa olevan terveitä ja onnellisia. Tutustu Jumalan antamaan nykyajan ilmoitukseen sivustolla mormon.org.