Mormonitemppelit – Herralle pyhitettyjä huoneita

  Helsingin temppeli

  Mikä on myöhempien aikojen pyhien temppeli?

  Myöhempien aikojen pyhät (joita toisinaan sanotaan mormoneiksi) uskovat, että temppeli on enemmän kuin kaunis rakennus. He uskovat, että temppeli on kirjaimellisesti Herran huone. Temppeli on pyhä paikka, jossa myöhempien aikojen pyhät palvelevat Jeesusta Kristusta ja oppivat Hänestä. Yhdessä myöhempien aikojen pyhien pyhässä kirjassa opetetaan, että temppeli on ”rukoushuone, paastohuone, uskon huone, opin huone, kirkkauden huone, järjestyksen huone, Jumalan huone” (Oppi ja liitot 109:8). Myöhempien aikojen pyhille temppelit ovat eri asia kuin tavanomaiset seurakuntakeskukset. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että temppelit ovat paikkoja, jotka ovat lähimpänä taivasta maan päällä.

  Mitä myöhempien aikojen pyhien temppelissä tapahtuu?

  Temppelissä myöhempien aikojen pyhät oppivat, mikä on Jumalan suunnitelma lapsiaan varten, ja he tekevät pyhiä liittoja eli lupauksia seurata Häntä. Lisäksi temppelissä myöhempien aikojen pyhät suorittavat toimituksia, kuten kaste, edesmenneiden sukulaisten puolesta, jotka ovat kuolleet vailla tilaisuutta ottaa vastaan näitä toimituksia. Kuolleiden puolesta toimitettavista kasteista puhutaan Raamatussa (ks. 1. kirje korinttilaisille 15:29). Myöhempien aikojen pyhät uskovat myös, että temppelissä aviopari ja perhe voidaan sinetöidä eli liittää yhteen iankaikkisuudeksi. Näiden sinetöimistoimitusten ansiosta perhesuhteet voivat jatkua haudan tuolle puolen. Se, että perheet voivat olla yhdessä paitsi tässä elämässä myös iankaikkisuudessa, on yksi suurimmista siunauksista, mitä Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa luvataan.

  Mikä on myöhempien aikojen pyhien temppelin vihkiminen?

  Ennen kuin myöhempien aikojen pyhät alkavat käyttää uutta temppeliä, siellä pidetään erityinen vihkimisseremonia. Myöhempien aikojen pyhien temppelin vihkimistilaisuuteen sisältyy musiikkia ja kirkon johtohenkilöiden puheita. Myöhempien aikojen pyhien temppelin vihkimistilaisuudessa joku kirkon johtohenkilö pitää myös vihkimisrukouksen. Tässä rukouksessa kyseinen kirkon johtohenkilö pyhittää temppelin Jumalan työn tekemiseen ja pyytää Jumalaa siunaamaan sen (ks. ”Dedication”, mormonnewsroom.org).

  Kun temppeli on vihitty käyttöön, voit mennä sinne ainoastaan, jos olet kelvollinen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen. Ennen kuin myöhempien aikojen pyhien temppeli vihitään, se on kuitenkin avoinna yleisölle muutaman viikon ajan. Tätä aikaa kutsutaan yleensä ”avoimiksi oviksi”. Avointen ovien aikana yleisö voi käydä maksuttomilla tutustumiskäynneillä temppelissä ja oppia lisää siellä tehtävästä pyhästä ja suurenmoisesta työstä.

  Kuinka voin saada lisää tietoa?

  Opi lisää myöhempien aikojen pyhien temppeleistä ja siitä, kuinka ne sisältyvät Jumalan suunnitelmaan sinua ja perhettäsi varten, sivustolla mormon.org.