Pakolaisen asemassa

  Pakolaisen asemassa

  Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko auttaa pakolaisia ja opastaa jäseniään avunantoon paikallisesti ja rakkaudella. Kirkon puolivuosittaisessa maailmanlaajuisessa kokouksessa eli yleiskonferenssissa vanhin Patrick Kearon, joka palvelee Euroopan vyöhykkeen johtajana, puhui pakolaisten auttamisesta ja palvelemisesta yhteisöissämme. Hän muistutti kirkon jäseniä heidän omasta historiastaan, jossa pyhiä ajettiin kerta toisensa jälkeen kodeistaan ja uhattiin väkivallalla, sekä todellisen johtajamme, Jeesuksen Kristuksen lapsuudesta.

  “Vapahtaja tietää, miltä tuntuu olla pakolainen – Hän oli sellainen. Kun Jeesus oli lapsi, Hän ja Hänen perheensä pakenivat Egyptiin välttyäkseen Herodeksen murhanhimoisilta miekoilta. Ja palvelutyönsä eri vaiheissa Jeesusta uhattiin ja Hänen henkensä oli vaarassa, ja lopulta Hän alistui niiden pahojen miesten suunnitelmiin, jotka olivat juonitelleet surmatakseen Hänet. Siksi kenties meille on sitäkin merkittävämpää, että Hän opetti toistuvasti meitä rakastamaan toisiamme, rakastamaan kuten Hän rakastaa, rakastamaan lähimmäistämme niin kuin itseämme”, vanhin Kearon opettaa.

  2016-05-refugees-lesbos-612x340.jpg

  Vanhin Kearon sanoi, että “palvelemisen perimmäinen päämäärä on heidän kuntoutumisessaan tuotteliaaseen ja omavaraiseen elämään”. Hän kehoitti meitä käytännöllisen ja yksilöihin keskittyvän, rakastavan palvelemisen lisäksi lisäämään tietoisuuttamme maailman tapahtumista, jotka ajavat nämä perheet kodeistaan.

  “Meidän täytyy asettua vastustamaan suvaitsemattomuutta sekä kannattaa kunnioitusta ja ymmärtämystä yli kulttuurien ja perinteiden. Se, että tapaatte pakolaisperheitä ja kuulette heidän tarinansa omin korvin ettekä ruudusta tai sanomalehdestä, muuttaa teitä. Silloin syntyy todellisia ystävyyssuhteita ja edistetään myötätuntoa ja onnistunutta sopeutumista”, Kearon kiteyttää.

  2016-refugees-greece-image-612x340.jpg

  Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko tekee kirkon ensimmäisen presidenttikunnan alaisuudessa yhteistyötä 75 organisaation kanssa 17 eri maassa auttaakseen pakolaisia. Viikkoa ennen yleiskonferenssia pidettävässä yleisessä naisten kokouksessa kirkon naispuoliset johtajat puhuivat pakolaisten auttamisesta ja esittelivät tätä tarkoitusta varten avatun internetsivuston, iwasastranger.lds.org.

  Sanat pakolaisten auttamisesta ja omasta suhteestamme heihin jäävät kaikumaan korviimme vanhin Kearonin sanoin:

  “Pakolaisuus saattaa olla ratkaiseva hetki niiden elämässä, jotka ovat pakolaisia, mutta pakolaisuus ei määrittele heitä - - meidän suhtautumistapamme määrittelee osaltaan meitä”.

  heitä - -

  Lähteet:

  Suoja myrskyltä - Vanhin Patrick Kearon