Perhe – julistus maailmalle

  Perhe
  Mormonit uskovat, että avioliitto ja perhe kuuluvat taivaallisen Isämme suunnitelmaan lapsiaan varten.

  ”Perhe – julistus maailmalle” on asiakirja, jossa julistetaan, mitä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko opettaa avioliitosta, lapsista ja perheestä (Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Kun aiempi kirkon presidentti Gordon B. Hinckley luki ensimmäisen kerran perhejulistuksen yli 20 vuotta sitten, kirkon jäsenet olivat kiitollisia sen yksinkertaisista ja selkeistä perhettä koskevista opetuksista. Nykyään enemmän kuin koskaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet, jotka tunnetaan myös mormoneina, arvostavat perhejulistusta sekä syvällisenä että kipeästi kaivattuna ilmoituksena, jossa julistetaan avioliittoa ja perhettä koskevat Jumalan mittapuut alati muuttuvassa maailmassa (ks. Bonnie L. Oscarson, ”Perhejulistuksen puolustajia”, Liahona, toukokuu 2015, s. 14–15). Lue lisää tietoa siitä, mikä on mormonien käsitys avioliitosta ja perheestä.

  Mitä ”Perhe – julistus maailmalle” opettaa?

  Perhejulistuksessa on erityisiä neuvoja aviomiehille, vaimoille, äideille ja isille. Siinä opetetaan, että ”avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi” (”Perhe – julistus maailmalle”, s. 129). Siinä opetetaan myös, että ennen syntymäämme me tunsimme Jumalan iankaikkisena Isänämme ja että Jumalan suunnitelma lastensa edistymiseksi edellytti sitä, että me tulemme maan päälle, saamme fyysisen ruumiin ja meillä on kuolemamme jälkeen mahdollisuus palata elämään Hänen ja perheemme kanssa (ks. ”Perhe – julistus maailmalle”, s. 129). Perhejulistuksen opetusten tarkoituksena on auttaa kaikkia perheitä – ei pelkästään mormoniperheitä – olemaan onnellisia.

  Mitä mormonit todella uskovat avioliitosta?

  Mormonit uskovat, että avioliitto miehen ja naisen välillä on välttämätön osa Jumalan suunnitelmaa lapsiaan varten. He uskovat myös, että ”aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan” (”Perhe – julistus maailmalle”, s. 129). Mormoneille ”onnistuneet avioliitot ja perheet perustuvat uskon, rukouksen, parannuksen, anteeksiannon, kunnioituksen, rakkauden, myötätunnon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteille ja säilyvät näitä periaatteita noudattamalla” (”Perhe – julistus maailmalle”, s. 129). Mormonit uskovat, että puolisoiden tulee auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina ja että ne, jotka eivät pidä huolta perheestään, jotka syyllistyvät aviorikokseen tai kohtelevat pahasti puolisoaan tai lapsiaan, ovat valinnoistaan vastuussa Jumalalle (ks. ”Perhe – julistus maailmalle”, s. 129).

  Mitä mormonit todella uskovat lapsista ja perheestä?

  Mormonit uskovat perhejulistuksen opetukseen, että ”lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa” (”Perhe – julistus maailmalle”, s. 129). Mormonit uskovat myös, että ”lapset ovat Herran lahja” (Psalmien kirja 127:3), mikä tarkoittaa, että lapset ovat Jumalalta saatu siunaus. Mormoneille vanhemmuus on pyhä vastuu, ja vanhempien tulee ”kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia, missä tahansa he asuvatkin” (”Perhe – julistus maailmalle”, s. 129). Perhevelvollisuudet ovat mormoneille erittäin tärkeitä.

  Kuinka voin oppia lisää siitä, mihin mormonit uskovat?

  Mormonit uskovat, että perhe on paitsi velvoite myös suuri siunaus. Mahdollisuus kuulua perheeseen on ilmaus Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan, ja Jumala on antanut meille perheen ”auttaakseen meitä tulemaan sellaisiksi kuin Hän haluaa meidän olevan” (Matthew Neeley, ”The Family Is of God”, Friend, lokakuu 2008, s. 28–29). Opi lisää siitä, mihin mormonit uskovat ja mikä on Jumalan suunnitelma sinua ja perhettäsi varten, sivustolla mormon.org.