Ohita päänavigointi

Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma

Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja henkilökohtainen yhteys Häneen on keskeisen tärkeää elämässämme.
Haastan meidät kaikki asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita ja sitoutumaan siihen, että seuraamme profeettaa, jolloin voimme saada mittaamattomia siunauksia niin tässä elämässä kuin tulevassa elämässä.
Kenties yksi suurimmista lahjoista, mitä me voimme antaa Vapahtajallemme tänä jouluna, on muistaa Hänen lahjansa meille, vaalia niitä ja todella ottaa ne vastaan.
Olin löytänyt tavanomaisen elämäni lomaan rohkaisevaa voimaa jopa haasteiden keskellä.
Käymällä temppelissä ja osallistumalla pyhiin toimituksiin löydämme selkeyttä, jota tarvitsemme selviytyäksemme epävarmuudesta ja niistä erilaisista myrskyistä, joita kohtaamme elämässä.
'Ja jos ihmiset tulevat minun luokseni, minä näytän heille heidän heikkoutensa. – – Sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat minuun, minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi.'
Yksi apukeino, joka meillä kirkossa on vahvistamiseen, yhdistämiseen, suunnitelmien ja päämäärien laatimiseen, rukoilemiseen, opillisiin kysymyksiin vastaamiseen ja iloisen ajan viettämiseen, on perheilta.
Oletko joskus ollut jossakin haasteellisessa tilanteessa ja tuntenut tarvitsevasi opastusta Herralta?
Kun käännymme Hänen puoleensa nöyrässä rukouksessa ja paastoten pyytääksemme Hänen apuaan elämäämme, me saamme todistuksen toisensa perään siitä, että Jeesus on Kristus, että Hän elää ja että Hän on valmistanut meille tien kotiin.
Ottaen huomioon, kuinka monimutkainen nykypäivän maailma on, omavaraisuuden saavuttaminen tuntuu usein lannistavalta pyrkimykseltä. Jos tavoitteen kuitenkin näkee uskon näkökulmasta, se on saavutettavissa.
Kun jätämme maailman taaksemme, voimme uudistaa kasteenliittomme sakramenttitoimituksen välityksellä.
Tie hengelliseen kehittymiseen on yleensä kuoppainen ja vaikea.
Muistakaamme tänä erityisenä aikana vuodesta sitä loistavaa lahjaa, jonka olemme kaikki saaneet taivaalliselta Isältämme: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa.”
Yleiskonferenssi on meille kaikille suurenmoista aikaa uudistua hengellisesti, vahvistua uskossamme Jeesukseen Kristukseen ja tuntea suurempaa rauhaa.
Ajan viettäminen yhdessä sunnuntaisin tavoilla, jotka auttavat meitä muistamaan Jumalan ja kunnioittamaan Häntä, on auttanut meitä tekemään tästä päivästä todellakin ”ilon päivän”
Lepopäivä tarjoaa verrattoman hengähdystauon rauhattoman maailmamme huolista sekä lepohetken median kyllästämästä elämästämme. Se on aikaa, jolloin hidastamme tahtia ja pohdiskelemme asioita.
On helppoa nähdä, kuinka esivanhempiemme puolesta tehty sijaistyö auttaa heitä pääsemään täydellisyyteen, koska ilman meitä he eivät voisi saada pelastukselleen välttämättömiä toimituksia.
Kristus kutsuu meitä etsimään keinoja osoittaa ja tuntea suurempaa rakkautta elämässämme.
Ajallinen omavaraisuus, kyky huolehtia itsestämme, perheestämme ja muista, on koko elämän kestävää työtä. Se vaatii ahkeraa työntekoa, rukoilemista, tutkimista ja mietiskelyä. Se vaatii päättäväisyyttä ja kenties eniten uskoa ja itsekuria.
Me saavutamme hengellisen omavaraisuuden, kun me noudatamme ensimmäisen presidenttikunnan opastusta ja harjoitamme uutterasti yksinkertaisin tavoin hartautta omassa ja perheemme päivittäisessä elämässä.
”Mene rukoushuoneeseen antamaan uhriksi sakramenttisi minun pyhänä päivänäni” (OL 59:9).
Evankeliumin perusperiaatteiden mukainen elämä tuo voimaa, lujuutta ja hengellistä omavaraisuutta.
Pyhänä oleminen tarkoittaa osittain sitä, että on puhdas, ja se, ettei elämässämme ole maailman tahroja tai likaa, on iso askel kohti pyhyyttä.
Todistan, että Jeesus on Kristus ja että Hän on koko ihmiskunnan Vapahtaja. Hänen rakkautensa meitä kohtaan on ääretön. Rukoilen, että jokainen meistä voisi järjestää asiansa ja valmistautua niin, että tuntisimme joulun todellisen hengen. 
Kirkon jäseninä meillä kaikilla on halu kertoa evankeliumista muille. Internetin sähköinen valtatie on suurena apuna suorittaessamme tätä tehtävää.
Herran pyhä temppeli on ”Herran vuori”, jossa voimme vahvistaa uskoamme taivaalliseen Isäämme ja Hänen ainosyntyiseen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen.
Kun meistä tulee kasteessa kirkon jäseniä, meidät täyttää toivo iankaikkisesta elämästä ja siitä, että pääsemme lähemmäksi Jumalaa ymmärtämällä paremmin Häntä ja Hänen suunnitelmaansa meitä varten.
Tammikuussa julkistettiin yksinkertaistettu vyöhykkeen suunnitelma. Vuodesta on kulunut jo yli puolet.
Pitämällä kiinni rautakaiteesta Euroopan pyhät poimivat Herran lupaamia hedelmiä ja tulevat hengellisesti ja ajallisesti omavaraisemmiksi.
Olennainen osa uskoamme on omavaraisuuden saavuttaminen sekä hengellisesti että ajallisesti.
”Suuri seulomisen aika koittaa, ja monet lankeavat, sillä – – koetus tulee, ja kuka sen kestää?”
Vanhurskaiden vanhempien esimerkkiä tarvitaan nykyään yhtä paljon kuin aina ennenkin.
Kiitollisuuden ansiosta me voimme nähdä Jumalan käden ohjaavan elämäämme. Se vahvistaa haluamme pitää Hänen käskynsä. Me sovitamme tahtomme Isämme tahtoon.
Tämä on parasta aikaa vuodesta kutsua muita tulemaan Kristuksen luokse, koska monet tulevat mielellään joululaulutilaisuuteen tai joulujuhlaan mutta eivät tilaisuuteen, jota he pitävät virallisempana jumalanpalveluksena.
Monet jäsenet käyttävät sosiaalista mediaa myös kutsuakseen kirkkoon kuulumattomia ystäviään ja sukulaisiaan luontevalla ja rakastavalla tavalla lähetyssaarnaajien lähtö- ja kotiinpaluukokouksiin, kastetilaisuuksiin, seurakunnan juhliin, vauvan siunaamistilaisuuksiin, yleiskonferensseihin ja muihin kirkon tapahtumiin. 
Armossaan Herra on päättänyt, että Hänen lastensa tulee työskennellä yhdessä toisiaan auttaen, jotta he pystyisivät elämään evankeliumin lain mukaisesti.