Usko Jeesukseen Kristukseen

  Jeesus Kristus

  Oletko joskus miettinyt, mitä mormonit uskovat Jeesuksesta Kristuksesta? Itse asiassa mormonikirkon oikea nimi on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Keskeistä siinä on Jeesus Kristus ja Hänen evankeliuminsa. Kirkon jäsenet palvelevat Jeesusta Kristusta Jumalan Poikana ja uskovat, että usko Häneen on välttämätöntä pelastukselle.

  Uskovatko mormonit Jeesukseen Kristukseen?

  Mormonit uskovat Jeesukseen Kristukseen ja siihen, että Hän on kirjaimellisesti Jumalan Poika, joka eli ja opetti Pyhässä maassa, kuten Raamatussa kerrotaan (ks. mormon.org/fin/jeesus-kristus). Hän kärsi syntiemme ja vajavuuksiemme vuoksi, nousi kuolleista ja palaa jonakin päivänä hallitsemaan maan päällä. Jeesus Kristus on luvattu Messias, josta muinaiset profeetat ennustivat, ja Hän on ainoa nimi, joka tuo pelastuksen (ks. Apostolien teot 4:12).

  Mormonit uskovat myös, että uskon kasvattaminen Jeesukseen Kristukseen on tärkeintä, mitä voimme tässä elämässä tehdä. Usko on tehokasta ainoastaan silloin kun se keskittyy Jeesukseen Kristukseen eikä mihinkään muuhun henkilöön tai asiaan. Mormoneille usko Kristukseen on evankeliumin ensimmäinen periaate (ks. Uskonkappale 4). Mormonit uskovat, että usko Jeesukseen Kristukseen on lahja Jumalalta ja että me voimme rukoilla ja pyytää Jumalaa vahvistamaan uskoamme.

  Mikä on mormonien käsitys uskosta Jeesukseen Kristukseen?

  Mormoneille usko Jeesukseen Kristukseen on enemmän kuin passiivista uskomista. Mormonit uskovat Raamatun opetukseen, että ”ilman tekoja usko on hyödytön” (Jaakobin kirje 2:20). Toisin sanoen meidän on toimittava uskomme mukaan, jotta se vaikuttaisi elämässämme. Usko Jeesukseen Kristukseen on motivoiva voima, joka innoittaa ihmisiä tekemään hyvää ja olemaan hyviä, ja mormonien usko innoittaa heitä toimimaan. Mormonien usko Jeesukseen Kristukseen johtaa heidät tekemään parannuksen synneistään, menemään kasteelle, käymään kirkossa sunnuntaisin, huolehtimaan köyhistä ja tarvitsevista sekä pyrkimään hyvän tekemiseen naapurustossaan ja asuinpaikkakunnallaan.

  Monet mormonit saavat uskosta Jeesukseen Kristukseen myös suurta henkilökohtaista voimaa kohdata elämän haasteita. Koska mormonit uskovat Jeesukseen Kristukseen ja pitävät Häntä Vapahtajanaan, he luottavat siihen, että Hän on voittanut kaiken ja voi lohduttaa ja vahvistaa heitä kaikissa elämän haasteissa. He ymmärtävät, että vaikka elämä maan päällä voi olla vaikeaa, Jeesus kärsi, kuoli ja nousi kuolleista, jotta meillä kaikilla voisi olla toivoa paremmasta elämästä jonakin päivänä Jumalan luona.

  Mistä voin saada lisää tietoa Jeesuksesta Kristuksesta? 

  Opi lisää Jeesuksesta Kristuksesta ja siitä, kuinka usko Häneen voi siunata elämääsi, sivustolla mormon.org.