Vanhemmuus tekniikan aikakaudella

  Perhe
  Mormoniperheet uskovat, että on tärkeää viettää aikaa yhdessä.

  Keitä mormonit ovat ja mikä on mormonien käsitys perheestä?

  Mormonit ovat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (MAP-kirkon) jäseniä. Kuten monet muut hyvät ihmiset eri puolilla maailmaa, mormonit tunnetaan siitä, että he uskovat lasten ja perheen tärkeyteen. Mutta monien muiden tavoin myös mormonit tietävät, ettei hyvä vanhemmuus ole helppoa. Mormoniperheiden vanhemmat tietävät liiankin hyvin, että monien riemullisten hetkien lisäksi vanhemmuuteen liittyy runsain mitoin hetkiä täynnä itkeviä lapsia, likaisia astioita ja loputtomia tehtävälistoja.

  Kun vanhemmille on tarjolla niin monia neuvoja ja heidän aikaansa kohdistuu niin monia vaatimuksia, heidän voi olla vaikeaa hidastaa tahtia ja nauttia pelkästään isyydestä tai äitiydestä. Mutta on erittäin tärkeää, että vanhemmat lakkaavat välillä suremasta sitä, etteivät he toimi täydellisesti, ja jättävät hetkeksi elämän kiireet viettääkseen aikaa lastensa kanssa. Mormonin kirjassa kerrotaan, että kun Jeesus Kristus kävi Amerikan mantereella, Hän käytti aikansa opettamiseen ja palvelemiseen. Tätä tärkeää työtä tehdessään Hän käytti aikaa keskittyen pelkästään lapsiin. ”Hän otti heidän pienet lapsensa yksitellen ja siunasi heidät ja rukoili Isää heidän puolestaan” (3. Nefi 17:21). Kun Vapahtaja oli näyttänyt esimerkillään, kuinka tärkeää on käyttää aikaa lasten rakastamiseen ja heistä huolehtimiseen, Hän kehotti myös kaikkia läsnäolijoita keskittymään lapsiin sanoen: ”Katsokaa pienokaisianne” (3. Nefi 17:23).

  Kuinka voin luoda läheisemmän yhteyden perheeseeni?

  Nykyajan vanhemmat voivat noudattaa Vapahtajan esimerkkiä ja kehotusta. Eräs äiti kirjoitti, mitä ”katsominen” tarkoittaa hänelle. Hän sanoi: ”Koin tuollaisen ’katsomisen’ hetken ensimmäisen kerran, kun esikoistyttäremme oli vastasyntynyt. Se tapahtui, kun hänen vaimea, itsepintainen itkunsa oli herättänyt minut keskiyön tienoilla ja olin valmistautumassa syöttämään hänet. Yhtäkkiä hän avasi silmänsä selälleen ja katsoi minua suoraan silmiin usean pitkän, kallisarvoisen hetken. Kun hän ja minä todella ’katsoimme’ toisiamme ensimmäisen kerran, aistin jotakin siitä iankaikkisesta siteestä, joka yhdistäisi meitä.” (Jan Pinborough, ”Vanhemmuutta ilman laitteita”, Liahona, kesäkuu 2014, s. 17.)

  Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että se sanaton viestintä, jota tapahtuu, kun vanhemmat ja vastasyntyneet ”katsovat” toisiaan, on ratkaisevan tärkeää lasten terveelle kehitykselle (ks. Pinborough, ”Vanhemmuutta ilman laitteita”, s. 17). Kun lapsemme kasvavat, he tarvitsevat ”katsomista” eli sitä, että käytämme aikaa yhteyden luomiseen erilaisilla mutta aivan yhtä tärkeillä tavoilla. Mutta kuinka vanhemmat voivat varata aikaa luodakseen todellisen yhteyden lastensa kanssa näin kiireisessä maailmassa? Mormoniperheet uskovat, että vahvan siteen luominen vanhempien ja lasten välille edellyttää enemmän kurinalaisuutta ja itsehillintää vanhemmilta kuin lapsilta.

  Mormoniperheet uskovat myös, että yhteyden luominen lapsiin saattaa edellyttää tietoista valintaa irrottautua digitaalisista laitteistamme. Mormoniperheille opetetaan, että laadukkaan ajan viettäminen lasten kanssa ”voi tarkoittaa sitä, että vastustamme kiusausta tarkistaa tekstiviestejämme tai käydä läpi sosiaalisen median päivityksiä. Siihen voi sisältyä se, että me harkiten sovimme henkilökohtaiset ja perheen mediankäytön säännöt [ja] asetamme rajat suojelemaan sitä pyhää aikaa, jonka annamme toisillemme päivittäin perheessämme.” (Pinborough, ”Vanhemmuutta ilman laitteita”, s. 17.)

  Kirkon johtajat ovat tähdentäneet, kuinka tärkeää vanhempien on sulkea digitaaliset laitteet, jotta he voivat viettää enemmän aikaa lastensa kanssa. Esimerkiksi Rosemary M. Wixom, lapsille tarkoitetun kirkon maailmanlaajuisen järjestön (Alkeisyhdistys) entinen johtaja, on opettanut: ”Kallisarvoiset hetket, jolloin meillä on mahdollisuus vaikuttaa lapsiimme ja keskustella heidän kanssaan, haihtuvat, kun häiriötekijät vievät aikamme. Miksemme varaisi jokaiselle päivälle aikaa irrottautua teknisistä laitteista ja uudistaa yhteys toisiimme? Yksinkertaisesti sammuttakaa kaikki laitteet. Kun teette tämän, kotinne saattaa tuntua alkuun hiljaiselta. Saatatte jopa tuntea, ettei teillä ole mitään tekemistä tai mitään sanottavaa. Kun sitten annatte lapsillenne täyden huomion, niin keskustelu alkaa ja voitte nauttia toinen toisenne kuuntelemisesta.” (”Sanat, joita puhumme”, Liahona, toukokuu 2013, s. 82.)

  Kuinka voin saada lisää tietoa?

  Mormonit ovat kristittyjä, jotka uskovat, että Jeesus Kristus on täydellinen esimerkki siitä, kuinka meidän tulee kohdella perheemme jäseniä. Mormoniperheet saavat rauhaa ja iloa niin yhdessä viettämästään ajasta kuin myös uskostaan, että Jeesuksen Kristuksen ansiosta pyhät perhesuhteet voivat jatkua haudan tuolla puolen. Saat lisää tietoa Jumalan suunnitelmasta sinua ja perhettäsi varten sivustolla mormon.org.