Yleiskonferenssi – mieltä ylentäviä sanomia innoitetuilta johtajilta

  Yleiskonferenssi

  Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet, jotka tunnetaan myös mormoneina, uskovat Jeesuksen Kristuksen lupaukseen, että ”missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 18:20). Kahdesti vuodessa mormonit kokoontuvat yhdessä maailmanlaajuiseen yleiskonferenssiin kuulemaan elävien profeettojen (innoitettujen johtajien) sanoja, palvelemaan Jeesusta Kristusta sekä oppimaan ja vahvistumaan yhdessä. Mormoneille yleiskonferenssi on aikaa kokoontua yhteen kuuntelemaan Jumalan palvelijoita.

  Mikä on mormonien yleiskonferenssi?

  Mormonien yleiskonferenssi pidetään kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen yleiskonferenssi pidettiin kesäkuussa 1830, pian kirkon perustamisen jälkeen, ja siihen osallistui vajaat 30 kastettua jäsentä (ks. Ryan Morgenegg, ”A Brief History of General Conference”, Church News, 3. lokakuuta 2014). Nykyään yleiskonferenssi pidetään Salt Lake Cityn konferenssikeskuksessa, johon mahtuu yli 21 000 ihmistä. Konferenssikeskukseen on saatavilla ilmaislippuja, mutta lisäksi miljoonat kirkon jäsenet ja kiinnostuneet kirkkoon kuulumattomat kuuntelevat ja katsovat konferenssia internetin, television, satelliitin ja radion välityksellä. Mormonien yleiskonferenssi lähetetään noin 90 kielellä ja käännetään konferenssin jälkeen vielä muillekin kielille (ks. ”Yleiskonferenssi”, mormonienuutishuone.fi).

  Yleiskonferenssissa mormonijohtajat – kuten kirkon presidentti ja hänen neuvonantajansa, kahdentoista apostolin koorumin jäsenet sekä kirkon apujärjestöjen johtajat – puhuvat useissa konferenssikokouksissa, jotka pidetään viikonlopun aikana. Musiikkia esittävät Mormonien tabernaakkelikuoro sekä paikallisista kirkon jäsenistä kootut kuorot.

  Mistä puhujat puhuvat mormonien yleiskonferenssissa?

  Yleiskonferenssissa puhujat käsittelevät monia uskonnollisia aiheita. Puhujille ei määrätä aiheita vaan yksittäiset puhujat valitsevat ne Pyhän Hengen johdatuksella (ks. ”Preparing for General Conference”, lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/preparing-for-general-conference). Esimerkkejä yleiskonferenssissa käsitellyistä aiheista ovat muun muassa Jeesuksen Kristuksen voima parantaa meidät, rukouksen tärkeys, kristillisen rakkauden ja palvelemisen siunaukset, Jumalan suunnitelma lapsiaan varten, Jumalan rakkaus, Jumalan käskyjen noudattamisen tärkeys, lähetystyön tärkeys ja Mormonin kirjan siunaukset (ks. ”Yleiskonferenssi”, lds.org/general-conference/conferences?lang=fin). Yleiskonferenssin jälkeen puhujien sanat julkaistaan kirkon lehdissä sekä verkossa sivustolla lds.org.

  Yleiskonferenssissa kirkon johtohenkilöt myös hoitavat kirkon virallisia asioita, antavat tärkeitä tilastotietoja ja raportteja kirkon kasvusta sekä esittävät kirkon johtajien nimet kirkon jäsenille äänestyksellä hyväksyttäviksi tai vastustettaviksi (ks. Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia – oppilaan opiskeluopas, 2002, s. 55).

  Kuinka voin saada lisää tietoa?

  Mormonit uskovat, että tilaisuus kuunnella eläviä profeettoja yleiskonferenssissa tuo monia siunauksia. He ovat kiitollisia rakastavasta taivaallisesta Isästä, joka on lähettänyt palvelijansa opettamaan Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Opi lisää taivaallisesta Isästämme ja Hänen elävistä profeetoistaan maan päällä nykyaikana sivustolla mormon.org.