Ohita päänavigointi

Ajankohtaista

Tiedän, että kun kannustamme lapsiamme osallistumaan seminaariohjelmaan, tunnemme iloa heidän tullessaan kelvollisiksi temppelin siunauksiin.
Presidentti Henry B. Eyring kuvailee, kuinka voimme sukututkimuksen ja temppelityön avulla päästä lähemmäksi esivanhempiamme.
Koska mormonit ovat kristittyjä, he uskovat sen, mitä Jeesus Kristus opetti parannuksesta. Opi, miksi mormonit uskovat, että parannus voi tuoda rauhaa, toivoa ja iloa.
Ronald A. Rasband selittää, että Jumalan rakkaus on pysyvää virheistämme ja heikkouksistamme huolimatta.
Ajan viettäminen yhdessä sunnuntaisin tavoilla, jotka auttavat meitä muistamaan Jumalan ja kunnioittamaan Häntä, on auttanut meitä tekemään tästä päivästä todellakin ”ilon päivän”
Dieter F. Uchtdorf puhuu siitä, kuinka voimme tietää, kuunteleeko Jumala rukouksiamme.
Me voimme seurata Kristusta ja tulla enemmän Hänen kaltaisikseen palvelemalla epäitsekkäästi muita.
Mormoniuskonto opettaa, että rukous on yksi tapa, jolla voimme päästä lähemmäksi Jumalaa. Opi lisää siitä, mitä mormonit uskovat rukouksesta