Ohita päänavigointi

Ajankohtaista

Me voimme ryhtyä huolehtimaan ”suurimmasta velvollisuudesta” etsiä esivanhempamme.
Vanhin Robert D. Hales ehdottaa tapoja, joilla voimme kasvaa lähemmäksi toisiamme perheenä evankeliumissa.
Me kaikki voimme tehdä työtä kodin hyväksi ja tehdä kodistamme pyhän.
Apostoli, vanhin Andersen todistaa, että evankeliumin totuudet ja siunaukset palautettiin profeetta Joseph Smithin välityksellä.
Nyt kun Richard on osallistunut paikalliselle omavaraisuuskurssille, hän tietää, mitä hengellisiä ja ajallisia siunauksia tämä periaate voi tuoda elämäämme.
Vanhin M. Russell Ballard esittää pääpiirteittäin, mitä me teemme Kristuksen seuraajina ja Hänen kirkkonsa jäseninä.
”Työnhakuni”-omavaraisuuskurssilla Erikson oppii valmistautumaan menestyksellisesti työhaastatteluun.
Mikään rakkaus kuolevaisuudessa ei yllä lähemmäksi Jeesuksen Kristuksen puhdasta rakkautta kuin se epäitsekäs rakkaus, jota omistautunut äiti tuntee lastaan kohtaan.