Ohita päänavigointi

Ajankohtaista

Vanhin M. Russell Ballard pyytää meitä kaikkia tuomaan ystävän kirkkoon joulunaikaan.
Kunnioitamme ja arvostamme menneitten sukupolvien uhrauksia ja kiitämme niitä, jotka nykyään turvaavat meille itsenäisen ja vapaan Suomen.
Muistakaamme tänä erityisenä aikana vuodesta sitä loistavaa lahjaa, jonka olemme kaikki saaneet taivaalliselta Isältämme: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa.”
Vanhimmat M. Russell Ballard ja L. Whitney Clayton kutsuvat kaikkia jäseniä Euroopan vyöhykkeellä tuomaan ystävän kirkkoon jouluun mennessä.
Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että temppeli on Herran huone. Opi siitä, miksi temppeleitä rakennetaan ja mitä tapahtuu myöhempien aikojen pyhien temppelin vihkimistilaisuudessa.
Presidentti Thomas S. Monson kutsuu kaikkia lukemaan Mormonin kirjaa ja löytämään vastauksia sielun kysymyksiin.
Uuteen johtokuntaan kutsuttiin johtajaksi Kimmo Moilanen, 1. neuvonantajaksi Samuel Kuosmanen ja 2. neuvonantajaksi Tommi Sankala.
Vanhin Neil L. Andersen kuvailee sitä ihmettä, miten evankeliumi leviää kaikkialle maailmaan.