Fiji

Viimeisimmät artikkelit

Vanhin M. Russell Ballard - Euroopan vyöhykkeen suunnitelma

Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista kannustaa meitä pyrkimyksissämme noudattaa Euroopan vyöhykkeen suunnitelman tavoitteita. 

Kerromme evankeliumista

Vanhin Dallin H. Oaks auttaa meitä omaksumaan Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, joita tarvitaan, kun kertoo evankeliumista muille.

Omavaraisuuden tarve

Vanhin Clifford T. Herbertson auttaa meitä ymmärtämään, että omavaraisuuden periaatteita tulee noudattaa niin paikallisten johtajien kuin seurakuntienkin keskuudessa. 

Pappeuden avaimet

Vanhin Stevenson selittää pappeuden avainten palautusta, tarkoitusta ja siunauksia. 
 

If I can do it, so can you – Melody

Melody has fun doing family history work together with her mother.

Täydellinen resepti, joka tuo meitä Hänen luokseen

Opi, mitkä Kristuksen kaltaiset ominaisuudet auttavat meitä täyttämään tehtävämme noudattaa Euroopan vyöhykkeen suunnitelmaa. 

Tuo ystävä Hänen luokseen

Olen vakuuttunut siitä, että meille jokaiselle annettu innoitettu kutsu – ”Tuo ystävä mukaan” – on kutsu, jonka me kaikki voimme ottaa vastaan ja jonka mukaan me voimme toimia.

Lasten sydämet kääntyvät - Vanhin David A. Bednar

Vanhin Bednar kutsuu nuoria Euroopassa tekemään sukututkimusta.

Minä olen omavarainen – Rachelin tarina

Rachel sovittaa yhteen kasvavan liikeyrityksensä ja perhevelvollisuuksista huolehtimisen.

Lepopäivän siunauksia - Apostolin lupaus

Vanhin M. Russell Ballard ja vanhin Quentin L. Cook puhuvat meille lepopäivän pyhittämisen siunauksista.

Miksi kirkko

Vanhin Christofferson selittää Kristuksen kirkon alkuperää ja sitä, miksi tarvittiin palautus.

Pelastamaan

Mitä aiot tehdä mennäksesi pelastamaan?