Fiji

Viimeisimmät artikkelit

Spiritual and Temporal Reservoirs

Elder Jeffrey R. Holland helps us to become more self reliant.

Presidentti Uchtdorf vierailee Euroopassa

Presidentti Dieter F. Uchtdorf vierailee kirkon jäsenten ja ystävien luona eri puolilla Euroopan vyöhykettä.

Naimattomien aikuisten temppelipäivä 28-30.7.

Naimattomilla aikuisilla on yhteinen temppelipäivä heinäkuun 28-30 päivä. Tervetuloa!

Neuvostojen yksinkertaisuus

Johtajat on valittu johtamaan. Johtakaa Vapahtajan tavalla.

Rohkeus Vanhurskaiden Valintojen Tekemiseen

Elämämme on täynnä valintoja. Presidentti Thomas S. Monson on neuvonut, että tehdäksemme päätöksiä viisaasti tarvitsemme rohkeutta.

Askeleita jotka vievät meitä Kristuksen luo

Monella meistä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenistä on tapana käydä joka sunnuntai kirkossa. Uskomme Jeesukseen Kristukseen ja haluamme palata Hänen avullaan kotiin Isän luo. Se kuitenkin edellyttää meiltä muutakin kuin rutiininomaista sunnuntaista toiseen jatkuvaa toimintaa. 

Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma - Tuovat meitä Hänen luokseen

Se, tunteeko ahdistusta vai rauhaa, on usein kiinni pienistä asioista, pienistä askelista, jotka voivat helposti jäädä huomioimatta, koska ne näyttävät liian yksinkertaisilta ja liian tavanomaisilta.

Mini-Lähetystyö

Kaikilla 16-18v nuorilla on mahdollisuus osallistua mini-lähetystyöhön kesällä 2016

Rakkauden yhdistämät sukupolvet

Presidentti Russell M. Nelson tähdentää sukututkimus- ja temppelityön tärkeyttä.

Helsingin Temppeli

mormonit.fi sivustolta löydät lisätietoa Helsingin temppelistä. Lisäsimme oikealla olevaan pikalinkit listaan linkin temppelin tietoihin.

Sen tähden he tukahduttivat pelkonsa

Vanhin David A. Bednar kuvailee, kuinka me voimme turvautua Herraan meidän aikanamme.