Fiji

Viimeisimmät artikkelit

Jumalan rakkauden voima elämässäni

Meidän ei tarvitse olla täydellisiä, jotta Jumala rakastaisi meitä. Itse asiassa meidän ei tarvitse olla lähelläkään täydellisyyttä.

Löydä vastauksia kysymyksiisi

Jokaisella on kysymyksiä. Tule tähän yleiskonferenssiin kuuntelemaan, kun profeetta puhuu, ja saamaan vastauksia kysymyksiisi. 

Evankeliumi kehottaa suvaitsevaisuuteen

”Katso, minun oppini ei ole yllyttää ihmisten sydämiä vihaisina toisiaan vastaan, vaan minun oppini on, että sellaisen on loputtava”

Lotta, lääkäri ja lähetyssaarnaaja

Harva meistä palvelee viidesti lähetystyössä ulkomailla: Samoassa, Tongassa, Skotlannissa ja kahdesti Sveitsin temppelissä.

Ovatko mormonit kristittyjä?

Vanhin Jeffrey R. Holland, nykypäivän elävä apostoli, selittää meille, miten mormonit ovat kristittyjä.

Yhteisymmärrys erilaisten uskontojen ja vakaumusten kesken

Perustamisestaan lähtien Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on tuonut julki pyrkimyksensä kunnioittaa kaikkien uskontojen erilaisia uskonkäsityksiä.

Pyhä luottamustehtävä

Presidentti Thomas S. Monson auttaa pappeudenhaltijoita ymmärtämään sitä velvollisuutta ja vastuuta, joka heillä on tämän pyhän valtuuden haltijoina.

Suurenmoisin nuorten aikuisten sukupolvi

Vanhin Ballard kannustaa nuoria aikuisia kohottamaan rimaa ja tulemaan suurenmoisimmaksi sukupolveksi, mitä kirkossa on koskaan nähty.

Näe itsesi temppelissä

Vanhin Quentin L. Cook kuvailee siunauksia, joita koituu, kun valmistelee jonkun esivanhemman nimen temppelin sijaistoimituksia varten.

Etsi sukupuuhusi kuuluvia henkilöitä

Huomaa, mitä siunauksia esivanhemman tietojen löytäminen tuo, kun etsit sukupuuhusi kuuluvia henkilöitä.

Kuinka kehittää hengellistä omavaraisuutta

Me saavutamme hengellisen omavaraisuuden, kun me noudatamme ensimmäisen presidenttikunnan opastusta ja harjoitamme uutterasti yksinkertaisin tavoin hartautta omassa ja perheemme päivittäisessä elämässä.

Vanhin M. Russell Ballard - Euroopan vyöhykkeen suunnitelma

Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista kannustaa meitä pyrkimyksissämme noudattaa Euroopan vyöhykkeen suunnitelman tavoitteita. 

Kerromme evankeliumista

Vanhin Dallin H. Oaks auttaa meitä omaksumaan Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, joita tarvitaan, kun kertoo evankeliumista muille.

Pelastamaan

Mitä aiot tehdä mennäksesi pelastamaan?