Ohita päänavigointi

Ajankohtaista

Vanhin Dale G. Renlund kuvailee, miten sakramentin nauttiminen auttaa meitä lähestymään Herraa.
Dieter F. Uchtdorf selittää, kuinka rakkaus kasvaa, kun avaa sydämensä Jumalalle.
Virheet voivat aiheuttaa meille tuskaa ja surua, mutta voimme jättää ne taakse ja löytää iloa.
Vanhin Robert D. Hales, joka kuului Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumiin, kuoli 1.10.2017 klo 21.15 Suomen aikaa iän tuomiin vaivoihin.
Tutustu siihen, mikä on mormoniperheiden käsitys laadukkaasta perheen yhteisestä ajasta
Opi lisää mormonien yleiskonferenssista
Jokaisella on kysymyksiä. Tule tähän yleiskonferenssiin kuuntelemaan, kun profeetta puhuu, ja saamaan vastauksia kysymyksiisi.
Vanhin Paul V. Johnson seitsemänkymmenen koorumista kuvailee siunauksia, joita suodaan kaikille, jotka osallistuvat yleiskonferenssiin.