Ohita päänavigointi

Miksi profeettojen opetukset ovat meille tärkeitä tänä päivänä?

Miksi profeettojen opetukset ovat meille tärkeitä tänä päivänä?

Mikä on profeetta?

Mikä on profeetta?

Pyhien kirjoitusten oppaan määritelmän mukaan profeetta on ”Jumalan kutsuma henkilö, joka puhuu Jumalan puolesta. Jumalan sanansaattajana profeetta saa käskyjä, profetioita ja ilmoituksia Jumalalta. Hänen velvollisuutenaan on ilmaista Jumalan tahto ja todellinen luonne ihmiskunnalle ja osoittaa, mitä hänen kanssakäymisensä ihmisten kanssa merkitsee. Profeetta tuomitsee synnin ja ennustaa, mitä siitä seuraa. Hän saarnaa vanhurskautta.”

Miksi meidän tulisi kuunnella profeettaa?

Miksi meidän tulisi kuunnella profeettaa?

Kaikkina aikakausina Herra on johdattanut lapsiaan profeettojen kautta, eivätkä viimeiset ajat ole poikkeus siihen. Profeettojen kuunteleminen ja seuraaminen ovat elintärkeitä, jotta voimme tietää Jumalan tahdon meitä varten ja selviytyä hengellisistä vaaroista. Nykyajan profeettojen sanat ovat jatkoa pyhille kirjoituksille, ja niiden tutkiminen voi vahvistaa todistustamme. Profeetan lisäksi myös ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista neuvoston jäsenet hyväksytään profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Miten voin kuunnella profeettaa tänä päivänä?

Miten voin kuunnella profeettaa tänä päivänä?

Tänä päivänä profeetta ja kirkon johtajat puhuvat meille kerran puolessa vuodessa yleiskonferenssissa. Meitä on käsketty asettamaan konferenssi etusijalle elämässämme, jotta voimme saada johdatusta. Meidän tulisi valmistautua konferenssia varten hengellisesti esimerkiksi rukoilemalla ja tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja aikaisempia konferenssipuheita. Konferenssin jälkeen meidän tulisi varata puheiden opiskelulle ja tutkimiselle aikaa. Herra on luvannut meille, että Hän vastaa kysymyksiimme profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksensaajien kautta. 

Miten tuen kirkollisia johtajiani?

Meidän tulisi myös tukea kirkollisia johtajiamme. Meillä on mahdollisuus osoittaa tukemme heitä kohtaan jokaisessa konferenssissa nostamalla kätemme. Voimme myös rukoilla johtajiemme puolesta ja toteuttaa heidän neuvojaan jokapäiväisessä elämässämme.

Miten tuen kirkollisia johtajiani?

Kutsu tulla lähemmäs Vapahtajaa

Kutsu tulla lähemmäs Vapahtajaa

Konferenssi on tilaisuus, joka kutsuu meitä tulemaan lähemmäksi Vapahtajaamme. Kuunnellessamme Jumalan sanaa meille syntyy suurempi halu olla parempia perheenjäseniä, ystäviä ja palvelijoita Herran valtakunnassa. Meistä voi tulla parempia ihmisiä, kun me kuuntelemme konferenssipuheita ja toimimme niiden mukaan ja teemme parannusta elämässämme. 

Mistä voin tietää, että profeetta saa innoitusta Jumalalta?

Mistä voin tietää, että profeetta saa innoitusta Jumalalta?

Jumala on luvannut meille, että voimme saada ilmoitusta profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksensaajien kautta omaa elämäämme varten. He puhuvat Jumalan sanaa. Taivaan Isä on luvannut, että voimme Pyhän Hengen kautta tunnistaa heidät Hengen innoittamiksi, tosi profeetoiksi.